Tiêu chí xác định điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng

Để đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, thì trước tiên phải lựa chọn được các nhà thầu đáp ứng được tiêu chí về điều kiện năng lực đối với nhà cầu. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu tiêu chí xác định điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng như nội dung bài viết dưới đây.

Tiêu chí xác định điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng

Việc xác định điều kiện, năng lực của nhà cầu thi công các công trình đã được quy định cụ thể tại điều 57 nghị định 59/2015/NĐ-CP. Trong đó, các nhà thầu phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau

 1. Đảm bảo đơn vị thi công là đơn vị có pháp nhân, có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập  được cấp bởi các có thẩm quyền theo quy định của nhà nước
 2. Đơn vị nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với nội dung trên giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp mà đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước theo quy định.
 3. Đảm bảo các cá nhân có chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với doanh nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 4. Ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với công việc thực hiện, thì các cá nhân giữ chức danh chủ chốt cần phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù về dự án như các dự án về nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất các vật liệu dễ gây cháy nổ.
 5. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 năm. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục cấp lại trong vòng 20 ngày kể từ ngày có phát sinh thay đổi hoặc hết hiệu lực.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình, cũng được quy định cụ thể tại điều 65 Nghị định 59/2015/ NĐ-CP  với nội dung chi tiết như sau:

Quy định về năng lực của nhà thầu đối với các công trình hạng I

dieu-kien-nang-luc-cua-nha-thau-thi-cong

 1. Đơn vị thi công xây dựng công trình phải có ít nhất 3 người đủ điều kiện làm chỉ huy trưởng công trường hạng I cùng loại hình công trình xây dựng.
 2. Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 3 năm với những người có trình độ đại học, 5 năm với người có trình độ cao đẳng
 3. Đơn vị thi công phải có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với từng loại công trình.
 4. Đảm bảo có ít nhất 30 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thi công của mỗi loại công trình.
 5. Đơn vị thi công phải đảm bảo huy động đủ máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng được yêu cầu thi công xây dựng các công trình, đảm bảo chất lượng, thời gian hoàn thiện việc thi công công trình.
 6. Đơn vị thi công phải là đơn vị đã từng thực hiện thi công ít nhất 1 công trình xây dựng cấp 1 hoặc 2 công trình cấp 2 cùng loại.

  Quy định về năng lực của nhà thầu đối với các công trình hạng II

dieu-kien-nang-luc-cua-nha-thau-thi-cong

 1. Đơn vị thi công phải có ít nhất hai người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trình thi công hạng hai cùng loại công trình xây dựng.
 2. Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn phải có trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và ít nhất có 3 năm công tác  phù hợp với công việc đảm nhận.
 3. Hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động phải có ít nhất 10 người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với các loại công trình.
 4. Ít nhất phải có 20 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 5. Đơn vị phải đã từng thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.

Quy định về năng lực của nhà thầu đối với các công trình hạng III

dieu-kien-nang-luc-cua-nha-thau-thi-cong

 1. Với các công trình thi công thuộc hạng III, thì đơn vị thi công phải có ít nhất 1 người đủ điều kiện làm chỉ huy trưởng công trường hạng III cùng loại công trình xây dựng.
 2. Người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn phải có trình độ nghề phù hợp với công việc sẽ đảm nhận.
 3. Với những người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động phải có ít nhất 5 người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình
 4. Đơn vị phải có ít nhất 5 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Quy định về phạm vi hoạt động

 • Với các nhà thầu đáp ứng quy định về năng lực thi công các công trình hạng I sẽ được nhận thầu thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại.
 • Với các nhà thầu đáp ứng quy định về năng lực thi công các công trình hạng II chỉ  được thi công xây dựng từ cấp II trở xuống cùng loại.
 • Với các nhà thầu đáp ứng quy định về năng lực thi công các công trình hạng III chỉ  được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống  cùng loại.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ các tiêu chí xác định điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng cũng như phạm vi hoạt động của các đơn vị nhà thầu. Hy vọng, bài viết đã giúp bạn nắm thêm được các thông tin về điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN